Bookmark and Share

HUNTINGTON BEACH. Tiệm spa, cách biển 2 blocks. - $800 (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 24 tháng 9, 2018  14:18
Hồi âm đến: (không hiển thị)

HUNTINGTON BEACH. Tiệm spa, cách biển 2 blocks. Cho thuê phòng để làm Facial or để làm Acupuncture. Giá $800. L/L: 714-417-6224, 714-399-8620 (ENG)

Bài số A236412