Bookmark and Share

Tiệm Boba ngay Downtown Long Beach, mới mở. Vì công việc gia đình, cần sang gấp. - Rent $1,632 (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 24 tháng 9, 2018  14:22
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm Boba ngay Downtown Long Beach, mới mở. Vì công việc gia đình, cần sang gấp. Rent $1,632, Lease còn 9 năm. Thật lòng, xin gọi: 714-854-4735

Bài số A236416