Bookmark and Share

North Long Beach/ Lakewood-CA, khách Mỹ trắng, tip hậu. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  15:56
Hồi âm đến: (không hiển thị)

North Long Beach/ Lakewood-CA, khách Mỹ trắng, tip hậu. Rộng 1450 sf- RẤT ĐẸP, 12 Thợ, 10 Spa Chairs + 2 junior Chairs; 8 Bàn + 2 Facial Room, eating area, Storage Room. Tiệm trên 14 năm, Lease còn trên 20 năm. Bán $205,000. John Viet: 714-612-3437

Bài số A236517