Bookmark and Share

2004 TOYOTA Highlander V6 đen - $4,500 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 05 tháng 9, 2018  22:07
Hồi âm đến: (Xin dùng ô liên hệ)[ Ẩn Hiện ]

2004 TOYOTA Highlander V6 đen, nệm da, ba hàng ghế, sunroof, alloy wheels, tình trạng còn nguyên thủy trong ngòai, chưa từng accident, 166K miles. Bán $4,500. LIC.#7KOF433. L/L: 714-653-8856

Bài số A235489
 

Liên hệ người sử dụng này: 
 
email của bạn: *
Thông điệp: *
Mã an ninh: *
xin điền mã ở trên vào ô này