Bookmark and Share

2001 LEXUS RX300, silver. No accident, xe tòan vẹn ghế da đen như mới, rất đẹp. - $3,700 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018  21:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

*2001 LEXUS RX300, silver. No accident, xe tòan vẹn ghế da đen như mới, rất đẹp. Máy êm, 2,003K.miles. Giá $3,700. LIC#4NEW931. *1999 LEXUS RX300, gold, hòan hảo. Giá $3,200. LIC#4BQS541. L/L: 714-247-9381

Bài số A236343