Bookmark and Share

2008 TOYOTA Tacoma Sport, Prerunner, V6, 4-cửa, trắng, longbed, alloy wheel - $11,900 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018  21:18
Hồi âm đến: (không hiển thị)

2008 TOYOTA Tacoma Sport, Prerunner, V6, 4-cửa, trắng, longbed, alloy wheel, CD/AC, alarm, nguyên thủy, rất hòan hảo, máy số rất tốt, 200K freeway miles, yên tâm $11,900. LIC.#AJ9623. 714-315-9383

Bài số A236352