Bookmark and Share

2006 COROLLA S trắng, 167K miles, AC/CD mới, turnup, bình, thắng, vỏ tốt, alignment - $4,400 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018  21:27
Hồi âm đến: (không hiển thị)

2006 COROLLA S trắng, 167K miles, AC/CD mới, turnup, bình, thắng, vỏ tốt, alignment, không cần, sửa xe đẹp, rất tốt, nhà dư dùng, clean title, bán $4,400. LIC#5VSX425. 714-262-2377

Bài số A236367