Bookmark and Share

2011 TOYOTA Yaris 2 cửa, đen, clean title, 4 vỏ mới, 47Kmiles. Sticker 05/2019. - $7,800 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:19
Hồi âm đến: (không hiển thị)

2011 TOYOTA Yaris 2 cửa, đen, clean title, 4 vỏ mới, 47Kmiles. Sticker 05/2019. Chủ giữ kỹ, trong/ngòai như mới, tiết kiệm xăng. $7,800. (Sau 5pm) 714-797-7789 (Hòang); 657-500-9228 (Ngân)

Bài số A236961