Bookmark and Share

CẦN SANG tiệm bánh và Food To Go, sang hết nghề - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018  12:08
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN SANG tiệm bánh và Food To Go, sang hết nghề bánh (Trung Thu) Cafe, sinh tố, nước mía. Khu Bolsa Little Saigon, đông khách. 714-657-9743, 714-474-8804

Bài số A236067