Bookmark and Share

Sang tiệm quần áo lót 25 năm. Đông khách mọi nơi, vốn ít, lợi tức cao. Việc nh - $40,000 (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 24 tháng 9, 2018  14:24
Hồi âm đến: (không hiển thị)

*Sang tiệm quần áo lót 25 năm. Đông khách mọi nơi, vốn ít, lợi tức cao. Việc nhẹ nhàng, Little Saigon. $40,000. Không tính hàng hóa. *Bán $195,000 Vietnamese Restaurant, sang trọng, địa điểm tốt, khu Mỹ. Gần: Freeway, Đại Học, Hospital. Lợi tức cao. Chủ upgrade rất đẹp. L/L Ngọc Trần, Broker 714-932-3767

Bài số A236418