Bookmark and Share

Sang Tiệm Boba và Kem trên đường Brookhurst & Westminster. - $60,000 (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  15:58
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Sang Tiệm Boba và Kem trên đường Brookhurst & Westminster. Khu sầm uất. Tiệm rộng 1,400sf. Sang $60,000. Xin L/L: Tracy 714-928-5994

Bài số A236520