Bookmark and Share

CẦN SANG NHÀ HÀNG Hàn Quốc ở La Palma City - $4,300/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  16:25
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN SANG NHÀ HÀNG Hàn Quốc ở La Palma City, có Liquor license, 2,300sqfts. Rent $4,300/M. Price $95K. L/L: 909-362-9533

Bài số A236523