Bookmark and Share

Nhà hàng Phở mới xây năm nay. Location ở quận cam (Brea), rất tốt! - $220K (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  16:30
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà hàng Phở mới xây năm nay. Location ở quận cam (Brea), rất tốt! Bên cạnh hai (2) rạp cinema lớn. Có 50 chỗ ngồi trong/ngoài. Bán $220K. Thật lòng thì text/gọi: 310-766-9407.

Bài số A236527