Bookmark and Share

Tiệm Mini Mart ở Garden Grove cần sang, có chương trình W.I.C, Lotto, Cigarette - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  08:23
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm Mini Mart ở Garden Grove cần sang, có chương trình W.I.C, Lotto, Cigarette, tiệm có Water store, income hiện tại là $30,000/M gross. Giá $65K. L/L: Johnny 714-658-6995

Bài số A236698