Bookmark and Share

Cần sang tiệm phở trên Corona, lý do gia đình $120K. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  08:27
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần sang tiệm phở trên Corona, lý do gia đình $120K. Tiền rent rẻ. Tiệm rộng 1,700sqft. Có license beer & wine. L/L: 657-335-6095, 657-321-7436

Bài số A236701