Bookmark and Share

Westminster Space 1,200sqft cho share, còn mới, sạch, thoáng, restroom riêng, trên lầu. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 17 tháng 10, 2018  14:43
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Westminster Space 1,200sqft cho share, còn mới, sạch, thoáng, restroom riêng, trên lầu. Tốt cho ANY dịch vụ. Trong Saigon Center Plaza, góc Bolsa/Ward. $2,300/mo. Available now. Call/Text: 714-483-8160

Bài số A237137