Bookmark and Share

CẦN SANG GẤP TIỆM Phở vùng Norco, từ Bolsa lái xe 30 phút. - $100,000 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 7, 20 tháng 10, 2018  22:35
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN SANG GẤP TIỆM Phở vùng Norco, từ Bolsa lái xe 30 phút. Thiếu người trông coi. Giá $100,000. Tiệm rất đẹp, bếp mới. Nếu cần xin L/L: 714-933-6746, 951-268-6999

Bài số A237231