Bookmark and Share

OFFICE FOR SALE: Doctor Office/Law Office/ Văn Phòng Dịch Vụ. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 7, 20 tháng 10, 2018  22:37
Hồi âm đến: (không hiển thị)

OFFICE FOR SALE: Doctor Office/Law Office/ Văn Phòng Dịch Vụ. Ready to use. 1,000sqft. Mới tân trang rất đẹp. On Brookhurst and Hazard. Low Rent, Option to extend lease. 714-489-5478

Bài số A237233