Bookmark and Share

Shopping Center nhỏ, thành phố Gardena, đất rộng 9,629sqft, 3 units đang cho thuê, bán - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 7, 20 tháng 10, 2018  22:39
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Shopping Center nhỏ, thành phố Gardena, đất rộng 9,629sqft, 3 units đang cho thuê, bán $747,000. Thành phố đang mở mang, người mướn phố rất tốt, nằm trên đường lớn nhất thành phố. Broker An Nguyễn: 714-636-2299, DRE 00847066

Bài số A237237