Bookmark and Share

Chuyên bán các loại cây ăn trái : mận, nhãn, mãng cầu Úc, mãng cầu Do Thái, ổi - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 31 tháng 8, 2018  23:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Chuyên bán các loại cây ăn trái : mận, nhãn, mãng cầu Úc, mãng cầu Do Thái, ổi xá lị, vải . Đảm bảo cho trái ngon & ngọt. Sẽ chỉ dẫn tận tình cách trồng cây cho chất lượng quả tốt. Phone : Joseph (714) 797-4446 Sell Tropical Fruit : Jambu Wax, Longan, Geffer, Lisa, African Pride, Gauva, Lychee. 100% guarantee for sweet fruits.

Điện Thoại / Phone: 7147974446 Web Site:

Địa Chỉ / Address:

Anaheim, CA

Bài số A235278