Bookmark and Share

Quốc Đông và Hoàng Nguyên Nhận cho mướn karaoke, âm thanh - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018  21:27
Hồi âm đến: (không hiển thị)

❤️Quốc Đông và Hoàng Nguyên Nhận cho mướn karaoke, âm thanh hoặc chơi two-men-band ( vừa keyboard và guitar) cho Đám cưới, họp mặt, hội đoàn, sinh nhật. Xin liên lạc: 714-797-3589❤️

Điện Thoại / Phone: 714-797-3589 Web Site:

Địa Chỉ / Address:

Westminster, CA

Bài số A236611