Bookmark and Share

TIN VUI cho những quý vị cần giúp làm đơn, đại diện - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018  21:19
Hồi âm đến: (không hiển thị)

TIN VUI cho những quý vị cần giúp làm đơn, đại diện để mang lại quyền lợi tối đa cho cho những chương trình IHSS ( chăm sóc tại gia ), SSI (Supplemental Security Income) . Tina 714- 468 -2418 714-204-1647 Chương trình chăm sóc tại gia là dịch vụ của liên bang và tiểu bang giúp đỡ cho những quý vị cao niên tàn tật bao gồm cả trẻ em để tất cả những người này có thể sống một cuộc sống an toàn trong nhà của họ. Những dịch vụ có thể cung cấp bao gồm dọn dẹp nhà cửa đi chợ nấu ăn giặt giũ quần áo chăm sóc vệ sinh cá nhân chuyên chở bệnh nhân đi bác sĩ. Văn phòng sẽ giúp đỡ cho quý vị kiểm định lại hồ sơ mỗi năm để được tiêu chuẩn giờ giấc hợp lý dựa theo tình trạng sức khỏe của quý vị. Nếu hồ sơ của quý vị đã bị từ chối hoặc thẩm định không hợp lý văn phòng chúng tôi sẽ nhận làm đại diện tranh đấu cho hồ sơ của quý vị tại tòa để mang lại quyền lợi tối đa cho quý vị xin liên lạc David hoặc Tina (714) 204-1647 Điện Thoại / Phone: 714-204-1647 Web Site:

Địa Chỉ / Address:

Garden Grove, CA 92840

Bài số A236602