Bookmark and Share

Sơn - Nhận sửa chữa, thay mới phần cứng (hardware) PC, Laptop - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 03 tháng 9, 2018  09:53
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Sơn - Nhận sửa chữa, thay mới phần cứng (hardware) PC, Laptop (motherboard, HDD,...). Giá rất hợp lý vì làm với đam mê. Cài Windows 10 Aniversary 10240. 86&64 bit. Upgrade newest Windows Build 1709 .(Windows và Linux-Ubuntu/Zorin ...). Cài song song Linux và Windows ...

Sơn - Nhận sửa chữa, thay mới phần cứng (hardware) PC, Laptop (motherboard, HDD,...). Giá rất hợp lý vì làm với đam mê. Cài Windows 10 Aniversary 10240. 86&64 bit. Upgrade newest Windows Build 1709 .(Windows và Linux-Ubuntu/Zorin ...). Cài song song Linux và Windows ... Software Cad, Photoshop, Corel draw... Bán cable USB charge 3 đầu cho điện thoại; giá 5 usd Nếu cần thay hay nhất là bạn có sẵn vì nhiều khi phải order online và chờ ship hàng về tốn thời gian chờ đợi. Call or test: 714-251-3299. Xin cám ơn.

Điện Thoại / Phone: (714) 251-3299 Web Site:

Địa Chỉ / Address: 15551 HORTENSE DR Westminster, CA 92683

Bài số A235358