Bookmark and Share

Chuyên nhận sửa chửa computer,setup network va bảo vệ mạng với giá rẻ. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 03 tháng 9, 2018  09:58
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Chuyên nhận sửa chửa computer,setup network va bảo vệ mạng với giá rẻ. Nậng Cấp, Bảo trì, sửa chửa máy vi tính. Hệ thống mạng + Khắc phục sự cố cho máy vi tính, + Cài đặt anti-virus, diệt virus (phần mềm tốt nhất) + Dọn dẹp, hoàn chỉnh lại toàn bộ để máy chạy nhanh hơn Đặc biệt nhận bảo trì computer va mạng cho tư nhân hoặc business.

Điện Thoại / Phone: 408-478-9392 Web Site: http://24computerservices.weebly.com/ »

Địa Chỉ / Address: El Cajon Dr San Jose, CA 95111

Bài số A235361