Bookmark and Share

TRAN'S TỦ LẠNH / MÁY LẠNH - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 04 tháng 9, 2018  20:08
Hồi âm đến: (không hiển thị)

TRAN'S TỦ LẠNH / MÁY LẠNH Hành nghề trên 20 năm, chuyên sửa chữa, mua, bán, đổi: Các Hiệu Tủ Lạnh Máy Lạnh / Sưởi Máy Giặt / Sấy Bắt nước làm đá Tủ lạnh bị chảy nước. Lắp ráp máy lạnh như ở V/N. Mọi sửa chữa được bảo đảm. FREE ESTIMATE Minh Cell: 714-383-0706 Home: 714-531-1675

Bài số A235442