Bookmark and Share

MANHATTAN HOME LOANS Orange County’s lender Cell: 714-908-6055 - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:15
Hồi âm đến: (không hiển thị)

MANHATTAN HOME LOANS Orange County’s lender Cell: 714-908-6055 NMLS.#490902 90% người Việt bị ngân hàng từ chối, bị (hớ) lãi suất cao. Vì: Qúy vị giao việc vay mượn cho (middle man) địa ốc viên. QUANG NGUYEN, 16-years kinh nghiệm qua 3 lenders lớn nhất: Wells Fargo, Bank of America, Countrywide. Bảo đảm qúy vị mượn được tiền, lãi suất và chi phí thấp nhất. Saving up: $8,000.

Bài số A236954