Bookmark and Share

ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ 50 tiểu bang - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 31 tháng 8, 2018  23:24
Hồi âm đến: (không hiển thị)

ĐỔI BẰNG NAILS NHANH RẺ 50 tiểu bang! Dịch vụ đổi bằng nails, xâm 50 tiểu bang Mỹ dành cho người đã có bằng Nails muốn xin bằng Nails ở tiểu bang khác mà không cần phải học thi. Giúp người bị mất bằng lấy lại bằng vì đã quên đóng tiền lệ phí hay vi phạm luật của State Board of Cosmetology. Xin gọi 24 hrs 312-725-0243 Sẽ được giúp đở. Dịch vụ đổi bằng nails 50 tiểu bang Mỹ dành cho người đã có bằng Nails hoặc bằng bị treo muốn

  1. Đổi bằng Nails tiểu bang khác (Reciprocity/ Endorsement) qua miễn thi.
  2. Giúp người lấy lại bằng vì quên đóng tiền lệ phí/ phạt hay vi phạm luật State Board of Cosmetology.
  3. Làm đơn xin miễn thi ( theo luật State Board) thi nhiều lần không đậu
  4. Bổ túc học thêm giờ cần thiết theo đòi hỏi.
  5. Bổ túc bằng trung học phổ thông hay tương đương
  6. Khiếu nại không được cấp bằng vì nghi ngờ thi dùm hay mua giờ học.
  7. Bị đóng phạt nhiều lần vì làm việc xuyên bang chưa kịp lấy bằng.

Xin gọi 24 hrs 312-725-0243 Sẽ được giúp đở.

Điện Thoại / Phone: 312-725-0243 Web Site: https://doibangnails.wordpress.com/ »

Địa Chỉ / Address:

Garden Grove, CA

Bài số A235286