Bookmark and Share

Chúng tôi cung cấp cho du học sinh viên các lớp ESL và TOEFL. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 31 tháng 8, 2018  23:19
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Chúng tôi cung cấp cho du học sinh viên các lớp ESL và TOEFL. Duy trì tư cách pháp nhân visa F1. Chúng tôi cung cấp I-20 và bạn sẽ nhận được trong 1-3 ngày. Có cơ hội tốt để vào đại học: Không cần TOEFL/IELTS nếu có bảng điểm của chúng tôi. Học phí thấp, Ghi danh học ngay, kế hoạch học linh hoạt. LL: steven@lascusa.com » (714) 933-0683 ❤️Ở lại Mỹ ❤️ Du học ❤️** I-20 * Visa * Reinstatement * Re-entry * Status Change Cấp I-20 cho du học sinh F1 Visa. Các lớp ESL/TOEFL $299/tháng. Đống phí ít, học nhiều, tiến bộ nhanh. Ghi danh học ngay.

Điện Thoại / Phone: 949-756-0485 Web Site: http://www.lascusa.com »

Địa Chỉ / Address: 17320 Red Hill Ave. Irvine, CA 92614

Bài số A235283