Bookmark and Share

DẠY KÈM MÔN TOÁN LỚP 1 ĐẾN LỚP 9 $20/hr - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 04 tháng 9, 2018  16:58
Hồi âm đến: (không hiển thị)

2nd year Chemistry major at OCC. Experiences: TA for my high school match teacher for 2yrs. Math tutor for 6 months. Ưu tiên các em từ VN mới qua sẽ giúp làm bài tập tất cả các môn. Linh Nguyen (21) 6572443979 Please leave a message if I miss your call. Điện Thoại / Phone: 6572443979 Web Site:

Địa Chỉ / Address:

Fountain Valley, CA

Bài số A235434