Bookmark and Share

Trường Việt ngữ Nguyễn Du - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 04 tháng 9, 2018  17:02
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Free Free.Trường Việt ngữ Nguyễn Du bắt đầu dạy tiếng Việt vào ngày 8 tháng 9. Xin quý phụ huynh đến và ghi danh cho các con, các cháu để học và hiểu tiếng Việt. Lớp bất đầu mỗi thứ bảy từ 2.30 đến 5:00 chiều. Cám ơn

Điện Thoại / Phone: 7146510003 Web Site:

Địa Chỉ / Address: 12741 Main st GARDEN GROVE, CA 92840

Bài số A235437