Bookmark and Share

NAIL DESIGN: DẠY VẼ HOA TRÊN MÓNG. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018  17:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

NAIL DESIGN: DẠY VẼ HOA TRÊN MÓNG. Hướng dẫn từng học viên biết cách vẽ cọ bản, cọ nét, vẽ bột nổi. Mẩu vẽ các ngày lễ trong năm. Dạy cho người không có năng khiếu vẫn học được. Thời gian học tùy theo ý muốn của học viên. Cần xin gọi: Anh Bình 714-724-2880

Bài số A236082