Bookmark and Share

Permanent Make-up, Microblading do PhiLong Brows hướng dẫn vào 9-10 Dec, 2018 tại vùng Litt - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 27 tháng 9, 2018  15:37
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Permanent Make-up, Microblading do PhiLong Brows hướng dẫn vào 9-10 Dec, 2018 tại vùng Little Saigon. Fee $1,800, có tặng đồ nghề. Có buổi hướng dẫn Microneedling miễn phí, Để giữ chỗ L/L: 714-487-2436

Bài số A236550