Bookmark and Share

Mời các bạn bướt vào ngành Xâm Thêu Lông Mày - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018  21:25
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Mời các bạn bướt vào ngành Xâm Thêu Lông Mày, một nghề làm khá tiền hơn ngành Nail gấp 4 lần lương, ngành tự do, không mùi hóa chất. Học trọn gói 3 ngày sau đó sẽ có 30 ngày thực tập trên người mẫu thật (người mẫu Mỹ). Ra nghề chuyên viên xâm, một nghề không cần thi LICENSE tại Mỹ này. LIÊN LẠC: DUNCAN LÊ 714.210.9148 Hướng dẫn

Điện Thoại / Phone: 7142109148 Web Site:

Địa Chỉ / Address: 777 Haven Blvd, Suite 888 Westminster, CA 92683

Bài số A236609