Bookmark and Share

Trường dạy kèm SCHOOL FIRST LEARNING Center - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 05 tháng 10, 2018  08:44
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Trường dạy kèm SCHOOL FIRST LEARNING Center: *Mon-Fri: Kèm homework và dạy nâng cao. *Lớp luyện viết Essay lớp 2-12: Saturday, Sunday. *Lớp cuối tuần: Math, English, Chemistry, Biology. *Luyện thi SAT. *Lớp Vietnamese, Spaninsh. *ĐẶC BIỆT: Nhận đưa đón học sinh, nhận giữ các bé từ 2-tuổi. Full-time, Part-time. *IN-HOME TUTORING: Có gởi giáo viên về nhà dạy. Có 3 địa điểm: 1. Brookhurst/ Stanford 2. Westminster/ Euclid 3. Warner/ Euclid (đối diện FV Hospital). 714-467-8208

Bài số A236872