Bookmark and Share

TRƯỜNG DẠY LÁI XE #3586 25 Năm kinh nghiệm. *Chuyên dạy HS lớn tuổi (30-75) - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 05 tháng 10, 2018  08:44
Hồi âm đến: (không hiển thị)

TRƯỜNG DẠY LÁI XE #3586 25 Năm kinh nghiệm. *Chuyên dạy HS lớn tuổi (30-75) nhút nhát, run sợ, có bằng không dám lái. *Luyện thi HS thi rớt nhiều lần bảo đảm 100% đậu. *Cấp Certificate (6 hours) cho HS high school. *Dạy freeway, parking song song. *Dạy khắp vùng nơi xa. *Có đề thi viết mới cho HS. *Rất vui vẻ, tận tâm, và trách nhiệm. *Không la mắng HS. *Dạy thật nhiều giờ, an tòan, đúng hẹn, giỏi mới dẫn đi thi. *Đặc Biệt: Học miễn phí 2 giờ đầu tiên. *Sư thầy, sư cô học miễn phí. Nam mô bổn sư thích ca Mâu Ni Phật. Thầy Thiện Nguyên 714-248-1909, 714-614-6937, Cô Nhung: 657-282-1816

Bài số A236873