Bookmark and Share

BÁCH KHOA LEARNING CENTER 10610 GARDEN GROVE BLVD, GARDEN GROVE CA 92841. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 05 tháng 10, 2018  09:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

BÁCH KHOA LEARNING CENTER 10610 GARDEN GROVE BLVD, GARDEN GROVE CA 92841. CHƯƠNG TRÌNH NĂM MỚI BẮT ĐẦU ngày 27/8/18. K-12. Sử dụng chương trình COMMON CORE. Chương trình "MỘT KÈM MỘT" cho những em yếu, mất căn bản, không tập trung. BẢO ĐẢM CÓ KẾT QUẢ. *Lớp SAT trong năm bảo đảm có kết quả. Giờ mở cửa: Monday- Thursday: 3pm-8pm Sat-Sun appoiment only Cô Gina 714-209-5571, Thầy Robert: 714-417-8890

Bài số A236883