Tuyển Dụng / Jobs - America - vuPost

America > Tuyển Dụng / Jobs
tìm vupost
 
[ thứ 4, 22 tháng 8, 02:08:42 ] [ tránh lừa gạt ] [ an toàn cá nhân ] [ hỏi và đáp ]
thứ 3, 03 tháng 7, 2012
Cần thợ nails có bằng Ohio - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN GÂP 02 THỢ NỮ CÓ BẰNG OHIO - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN THỢ NAIL - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
cần nhiều thợ nail có kinh nghiệm - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail gấp, khách 95% Mỹ trắng - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN THỢ NAILS CÓ KINH NGHIỆM - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail Nam/Nữ - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Tiệm đông khách quanh năm cần gấp hai thợ - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail part or full time - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nails - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN THỢ CÓ KINH NGHIỆM LÀM BỘT VÀ TAY CHÂN NƯỚC - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail nữ full-time or part-time - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
cần thợ biết làm solar càng tốt - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Tiệm đang cần thợ nail có bằng OH. - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần GẤP GẤP GẤP thợ nail - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail bột hay tay chân nước ok - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần gấp thợ nail Nữ có kinh nghiệm - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ có bằng Ohio, có tay nghề cao - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail Nam/Nữ. Tiệm 99.9% Mỹ trắng - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nails gấp - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail biết làm solar pink & white - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail Nam/Nữ - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ Nails có bằng Ohio, biết làm bột - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần gấp thợ có kinh nghiệm móng bột - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail nam nữ gấp - (Ohio)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Tiệm mới khu Toledo, Ohio - (Mid-West U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nails-->>LƯƠNG CAO - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail nam hoặc nữ, có kinh nghiệm - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nam nữ có kinh nghiệm làm everything - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN THỢ NAIL LÀM EVERYTHING - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
UPSTATE NEW YORK CẦN THỢ NAIL. - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN GẤP NHIỀU THỢ NỮ CÓ KINH NGHIỆM - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần Thợ Nails Gấp - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN THỢ NỮ LÀM BỘT HOẶC LÀM CHÂN TAY NƯỚC - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
cần thợ nail biết làm bột và chân tay nước - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần gấp thợ nail - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail có kinh nghiệm biết làm Gel,PK - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần gấp thợ bột, chân tay nước và thợ tóc. - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
TIỆM Ở NEW YORK CẦN THỢ NỮ CHÂN TAY NƯỚC - (Đông Bắc U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
can tho nail gap chan tay nuoc - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần gấp thợ biết làm bột pink & white and gel - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ bột và chân tay nước - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN THỢ NAILS, EYELASHES VÀ FACIAL. - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần một thợ nail nữ kinh nghiệm hai năm - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần gấp nhiều thợ nails nữ, khu Mỹ trắng - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Muốn tìm thợ nail vùng Upstate, NY - (Đông Bắc U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nails nam, nữ biết làm mọi thứ - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail Nam hoặc Nữ - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN THỢ NAILS $1,000/ TUẦN - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần Thợ Nail Gấp, làm vùng upstate - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
cẦN THỢ NAIL GẤP. BIẾT LÀM EVERYTHING - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail biết làm pink and white - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail nữ gấp ! ! ! - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
UPSTATE NEW YORK CẦN THỢ NAIL. - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Tiệm cần thợ nail giỏi làm đủ thứ - (Đông Bắc U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Tiệm đang cần thợ nail nữ làm đủ thứ - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ gấp, có nhà ở, khu mỹ trắng - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
NEW YORK, CẦN THỢ NAIL - (Đông Bắc U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail giỏi, biết làm pink and white - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần Gấp Thợ Nail - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Can Tho Nail - Want Nail Tech - (New Jersey)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN THỢ BIẾT LÀM BỘT, TAY CHÂN NƯỚC - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần gấp thợ nail giỏi bột và thợ tay chân nước - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail gấp - (Đông Bắc U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần gấp thợ nail nữ làm chân tay nước - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Tuyển thợ nails - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần gấp 2 thợ nails biết làm đủ thứ. - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail nữ biết làm đủ thứ - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail biết làm pink and white - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Tiệm cần thợ nails và chân tay nước - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Can tho nu muon bao luong,hay an chia - (New York)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nails gấp - (Nevada)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail kinh nghiệm có bằng Neveda. - (Tây U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
TIỆM NAIL CẦN SANG GẤP GIÁ RẺ - (Nevada)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ Nail gấp - (New Mexico)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
cần thợ bột, biết làm "Pink and White" - (New Mexico)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cân nhiều thợ nam hay nữ lương cao - (New Mexico)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN 2 THỢ NAILS 1 NAM VÀ 1 NỮ - (Tây U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
cần gấp thợ tay chân nước và làm bột giỏi - (New Mexico)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail có kinh nghiệm pink & white. - (New Mexico)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Tiệm đang cần gấp thợ tay chân nước và làm bột giỏi - (Tây U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail có kinh nghiệm pink & white. - (New Mexico)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail bột, tay chân nước, wax - (New Mexico)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CAN GAP THO NAIL KINH NGHIEM ,BAO $700/TUAN HON CHIA - (New Mexico)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nail gấp, biết làm đủ các thứ - (Mid-West U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần gấp 2 thợ nails kinh nghiệm Pink & White - (Mid-West U.S.A)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần Thợ Nail Có Kinh Nghiệm - (North Dakota)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
CẦN THỢ NAILS - (North Dakota)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
cần thợ làm Nam/ Nữ làm bột và tay chân nước - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > Ăn / uống / mến khách / food / beverage
Cần 1 người phụ bếp . Bao lương $2,000/tháng. - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > Ăn / uống / mến khách / food / beverage
Cần tài xế lái team xe truck 18 bánh gấp - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > Vận chuyển / lái xe / driver
cần gấp thợ Nails P/W+ Wax. Massage OK! - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần thợ nails Nam/Nữ xuyên bang. - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
cần Nữ tiếp viên dễ thương tuổi 21 tới 35 - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > Ăn / uống / mến khách / food / beverage
Cần thợ Nails xuyên bang khu Mỹ trắng - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Cần Nữ Massage - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > Hair / tóc / salon / spa / sức khỏe
Cần 1 thợ Nữ trẻ hiền giỏi về Nail, tóc, wax - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
cần thợ tay chân nước full-time, Part-time - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY
Công Ty cố vấn tài chánh tuyển nhân viên - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > Kế toán / tài chính / accounting / finance
cần thợ làm bột, tay chân nước, có bằng, wax - (Nam Cali)  - Tuyển Dụng / Jobs > NAIL/ MÓNG TAY