Chăm sóc khách hàng / customer care - Tuyển Dụng / Jobs - America - vuPost

tìm vupost
[ thứ 4, 22 tháng 8, 02:08:55 ] [ tránh lừa gạt ] [ an toàn cá nhân ] [ hỏi và đáp ]
thứ 5, 21 tháng 6, 2012
Cần tuyển 2 cô trẻ đẹp trả lời ĐT và lấy order - (Nam Cali)
thứ 6, 01 tháng 6, 2012
Cần người năng động, từ thiện, có trách nhiệm làm việc trong môi trường năn - (Nam Cali)
thứ 4, 16 tháng 5, 2012
CẦN NỮ or NAM sale person có kinh nghiệm lấy order từ - (Nam Cali)