Bookmark and Share

Quán phở cách Phước Lộc Thọ 10 phút, cần tuyển nam nữ phụ bếp. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  14:26
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Quán phở cách Phước Lộc Thọ 10 phút, cần tuyển nam nữ phụ bếp. Không kinh nghiệm sẽ được chỉ dẫn. Gọi: A.Vương 714-383-4693.

Bài số A236705