Bookmark and Share

Nhà hàng phở ở Fullerton cần người đầu bếp, người phụ bếp, có trách nhiệm - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 18 tháng 10, 2018  09:09
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà hàng phở ở Fullerton cần người đầu bếp, người phụ bếp, có trách nhiệm, nhanh nhẹn có kinh nghiệm/thông thạo tiếng Anh. L/L: 714-202-7090

Bài số A237148