Bookmark and Share

Nhà hàng phở ở Fullerton, cần người waitress chạy bàn, có trách nhiệm - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 18 tháng 10, 2018  09:10
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà hàng phở ở Fullerton, cần người waitress chạy bàn, có trách nhiệm, nhanh nhẹn có kinh nghiệm và thông thạo tiếng Anh. L/L: 714-202-7090

Bài số A237149