Bookmark and Share

Nhà hàng phở ở Fullerton cần người đầu bếp, người phụ bếp, có trách nhiệm - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 18 tháng 1, 2019  17:16
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà hàng phở ở Fullerton cần người đầu bếp, người phụ bếp, có trách nhiệm, nhanh nhẹn có kinh nghiệm, thông thạo tiếng Anh. Tiền Tip chia đều. L/L: 714-202-7090

Bài số A239151