Bookmark and Share

Nhà hàng phở ở Fullerton, cần người waitress chạy bàn, có trách nhiệm, nhanh nhẹ - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 29 tháng 1, 2019  22:06
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà hàng phở ở Fullerton, cần người waitress chạy bàn, có trách nhiệm, nhanh nhẹn. Tiền Tip chia đều. L/L: 714-202-7090

Bài số A239285