Bookmark and Share

Cần thợ phụ biết làm điện nhà. Siêng năng, chịu đi làm xa - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  14:34
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần thợ phụ biết làm điện nhà. Siêng năng, chịu đi làm xa, tự lái xe, khỏe mạnh, tuổi 40. L/L: 714-260-4347

Bài số A236712