Sản xuất / manufacture - Tuyển Dụng / Jobs - America - vuPost

tìm vupost
[ thứ 2, 20 tháng 8, 06:08:31 ] [ tránh lừa gạt ] [ an toàn cá nhân ] [ hỏi và đáp ]
thứ 2, 11 tháng 6, 2012
Cần người làm assembly những bộ phận cơ khí nhỏ - (San Jose)
thứ 4, 06 tháng 6, 2012
Cần Receptionist cho tiệm Nail Full time or Part time - (Houston)
Hãng tiện V-TEQ vùng Northwesl đang tuyển người - (Houston)
Cần thợ máy kinh nghiệm - (Houston)
cần thợ CNC Mill, CNC Lathe tối thiểu 5 năm kinh nghiệm - (Houston)
thứ 7, 02 tháng 6, 2012
HÃNG TIỆN CẦN SET UP & EDIT, BIẾT MÁY FADAL & AKIRASEIKI - (San Jose / San Francisco)
thứ 7, 12 tháng 11, 2011
Hãng tiện vùng Fountain Valley cần Machine Operator - (Nam Cali)
Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011
PCBA Mfg, Co - (San Jose)
Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011
Cần Programmer biết ( Geopath or mastercam) - (San Jose)