Bookmark and Share

tuyển phụ tá văn phòng - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 28 tháng 8, 2018  14:08
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Văn phòng Bác Sĩ Sản Phụ cần tuyển phụ tá văn phòng (back office) tiếp xúc với bệnh nhân. Có kinh nghiệm càng tốt. L/L: Cô Liên 714-697-6234, 714-418-9749

Bài số A235123