Bookmark and Share

Cần tuyển Nhân Viên Bán Hàng, nhanh nhẹn, biết vi tính, công việc ổn định, khô - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 25 tháng 10, 2018  20:54
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần tuyển Nhân Viên Bán Hàng, nhanh nhẹn, biết vi tính, công việc ổn định, không tuyển du học sinh, tuổi từ 20 đến 35. Xin L/L: 714-468-8250, 714-248-4690

Bài số A237370