Bookmark and Share

Cần 2-4 nhân viên NỮ lanh lẹ, thành thật, có trách nhiệm, 18T-28T, bán hàng cho cô - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 05 tháng 12, 2018  15:17
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần 2-4 nhân viên NỮ lanh lẹ, thành thật, có trách nhiệm, 18T-28T, bán hàng cho công ty thời trang. PT/FT. L/L: 714-616-8328

Bài số A238803