Hair / tóc / salon / spa / sức khỏe - Tuyển Dụng / Jobs - America - vuPost

tìm vupost
[ thứ 2, 20 tháng 8, 15:08:19 ] [ tránh lừa gạt ] [ an toàn cá nhân ] [ hỏi và đáp ]
thứ 3, 03 tháng 7, 2012
Cần Nữ Massage - (Nam Cali)
Cần nữ massage có 500 hrs or state license. - (Nam Cali)
thứ 2, 02 tháng 7, 2012
Cần thợ tóc full-time co kinh nghiệm - (Houston / Dallas )
Cần gấp thợ Tóc có kinh nghiệm, biết làm nail càng tốt - (Houston / Dallas )
Chủ Nhật, 01 tháng 7, 2012
Cần thợ Móng tay & Tóc - (San Jose / San Francisco)
Cần thợ nữ massage kinh nghiệm - (Nam Cali)
Cần thợ tóc có licensed, tiệm gần Hong Kong Mall. - (Houston / Dallas )
Cần thợ tóc full-time co kinh nghiệm - (Houston / Dallas )
Cần thợ tóc, bột, tay chân nước vùng biển - (Nam Cali)
thứ 7, 30 tháng 6, 2012
Cần thợ tóc làm việc vùng Federal Way - (Seattle / Portland)
Cần gấp thợ tóc nữ, tiệm khu mỹ tips hậu - (Seattle / Portland)
Cần gấp thợ nữ Massage - (Nam Cali)
thứ 6, 29 tháng 6, 2012
cần thợ tóc nữ biết làm tay chân nước - (Seattle / Portland)
Tiệm tóc cần thợ tóc full-time or part-time - (Seattle / Portland)
Cần thợ tóc có kinh nghiệm - (Seattle / Portland)
cần thợ tóc nữ fulltime có kinh nghiệm - (Seattle / Portland)
tiem can tho toc full service - (Houston / Dallas )
Cần thợ phụ cắt tóc, uốn, nhuộm , chủ sẽ dạy nghề. - (San Jose / San Francisco)
Cần thợ phụ cắt tóc, uốn, nhuộm - (San Jose / San Francisco)
Cần nhiều thợ Body Massage full/part time - (San Jose / San Francisco)
CẦN TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN MASSAGE. - (San Jose / San Francisco)
Cần người làm massage. - (San Jose / San Francisco)
Cần thợ tóc, biết làm nail bột. - (San Jose / San Francisco)
Cần Nữ làm massge không cần bằng. Chủ dễ chịu - (Nam Cali)
Cần thợ Nữ làm massage tuổi từ 18 đến 35 - (Nam Cali)
thứ 5, 28 tháng 6, 2012
cần thợ tóc kinh nghiệm fulltime/PT. - (Seattle / Portland)
cần gấp thợ tóc kinh nghiệm Fulltime/ part-time - (Seattle / Portland)
cần thợ tóc nữ kinh nghiệm 2 năm - (Seattle / Portland)
cần thợ tóc kinh nghiệm, biết làm chân tay nước - (Seattle / Portland)
cần thợ tóc nữ kinh nghiệm biết làm màu - (Seattle / Portland)
Cần thợ cắt tóc có kinh nghiệm - (Seattle / Portland)
Cần gấp thợ tóc nữ full service salon - (Seattle / Portland)
Cần thợ MASSAGE 18-35. - (Nam Cali)
cần THỢ bột, facial, waxing, lương tip hậu - (Nam Cali)
Cần thợ MASSAGE có bằng - (Nam Cali)
Cần Thợ có bằng State license làm massage giỏi - (Nam Cali)
cần thợ TÓC NỮ trẻ, làm part/full time, good tip - (Nam Cali)
Cần Nữ massage, tiệm đông khách - (Nam Cali)
CẦN THỢ TÓC làm full-time - (Nam Cali)
Cần THỢ TÓC làm luôn Nails kinh nghiệm - (Nam Cali)
Tiệm vùng Humble 1960 cần thợ Pink & White - (Houston / Dallas )
Cần gấp thợ Tóc có kinh nghiệm, biết làm nail - (Houston / Dallas )
thứ 4, 27 tháng 6, 2012
Cần tuyển nhiều nữ trẻ tuổi làm massage - (Seattle / Portland)
Cần thợ nữ massage, trẻ đẹp - (Seattle / Portland)
cần thợ, lương từ $9-$ll/hour tùy theo kinh nghiệm. - (Seattle / Portland)
cần thợ tóc nữ kinh nghiệm 2 năm - (Seattle / Portland)
Tiệm Massage Cần thợ Nữ phải có bằng - (Nam Cali)
Cần thợ massage có kinh nghiệm - (Nam Cali)
Tiệm Massage rất đông khách cần thợ có state License - (Nam Cali)
Massage đông khách Garden Grove and Stanton cần thợ - (Nam Cali)
thứ 3, 26 tháng 6, 2012
Cần nhiều thợ nails có tay nghề giỏi - (Seattle / Portland)
Cần thợ tóc, và cần thợ nail - (Seattle / Portland)
Tiệm đông khách, cân thợ tóc kinh nghiệm - (Seattle / Portland)
Cần gấp thợ tóc nữ full service salon North Seattle - (Seattle / Portland)
cần thợ tóc kinh nghiệm biết làm chân tay nước. - (Seattle / Portland)
Cần thợ tóc có kinh nghiệm - (Seattle / Portland)
cần thợ tóc, biết chút ít tiếng Anh - (Seattle / Portland)
Cần thợ cắt tóc - (Seattle / Portland)
thứ 2, 25 tháng 6, 2012
Cần thợ biết làm bột giỏi và tay chân nước - (Hawaii)
Cần thợ Tóc và thợ Nail - (Hawaii)
Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012
Cần thợ Nữ cắt tóc nam, nữ, (2 năm kinh nghiệm trở lên)) - (Houston / Dallas )
cần thợ Tóc Nữ (biết làm nail càng tốt). - (Houston / Dallas )
Cần mướn thợ Massage - (San Jose / San Francisco)
Cần người làm đấm bóp - (San Jose / San Francisco)
Cần gấp thợ Tóc có kinh nghiệm - (Houston / Dallas )
thứ 7, 23 tháng 6, 2012
Can tho nails - (Orange County)
Can tho nail - (Lee nails at the rim)
Can tho nail - (Lee nails at the rim)
Can tho nail - (Lee nails at the rim)
cần Thợ Tóc có K/N biết làm Nails - (Nam Cali)
Cần thợ MASSAGE NỮ - (Nam Cali)
Cần gấp thợ massage, wax ing, facial, có bằng - (Nam Cali)
thứ 5, 21 tháng 6, 2012
Cần thợ NAILS: Cần 2 thợ bột luôn nước & 1 thợ nước (Firestone, Norwalk 90650 Cach Bolsa 20 phut)
Cần thợ massage có bằng State - (Nam Cali)
Tiệm cần thợ Nữ Massage có kinh nghiệm OK - (Nam Cali)
Cần gấp thợ massage, tuổi từ 18 đến 35 - (Nam Cali)
CẦN NỮ MASSAGE có bằng - (Nam Cali)
Cần thợ Facial cho thẩm mỹ viện - (Nam Cali)
Cần Nữ Massage phải có li cense CAMTC - (Nam Cali)
tuyển chuyên viên Tóc, Facial, Xâm, Nail - (Nam Cali)
Massage cần 1 em partime, friendly - (Nam Cali)
cần thợ Nữ 25-35 tuổi dễ nhìn - (Nam Cali)
Cần Nữ Massage - (Nam Cali)
Cần nhiều cô Massage từ 20 đến 30 - (Nam Cali)
Cần Thợ làm Facial và Massage - (Nam Cali)
Cần người massage ở tiểu bang lạnh. - (Nam Cali)
Cần Nữ Massage tuổi từ 20- 40 - (Nam Cali)
cần thợ massage tuổi từ 18-35. - (Nam Cali)
Cần thợ massage tuổi từ 18 - 35 - (Nam Cali)
Cần thợ Nữ massage có state license - (Nam Cali)
Tuyển thợ massage 18 - 36 làm việc Hawaii - (Nam Cali)
Tiệm Massage đông khách cần nhân viên 19T-29T - (Nam Cali)
HAIR MODELS Earn up to $500 per day as hair model - (Nam Cali)
Cần thợ Nữ massage có state license từ 18-28 - (Nam Cali)
cần tuyển thợ từ 18 - 36 tuổi - (Nam Cali)
cần nữ spa therapist kinh nghiệm - (Nam Cali)
thứ 3, 19 tháng 6, 2012
cần nữ spa therapist kinh nghiệm - (Nam Cali)
Cần thợ Nữ massage có state license từ 18-28 - (Nam Cali)
Cần người massage ở tiểu bang lạnh. - (Nam Cali)
Cần người có State License. Tiệm lớn đẹp - (Nam Cali)