Bookmark and Share

Công ty ở Garden Grove cần 1 người mạnh khỏe, tháo vác làm việc ở warehouse - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  14:36
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Công ty ở Garden Grove cần 1 người mạnh khỏe, tháo vác làm việc ở warehouse: lấy hàng, sắp hàng hóa. Công việc full-time thứ 2 đến thứ 6. 714-265-6104

Bài số A236714